Aanmeldingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden kunnen er geen nieuwe behandeltrajecten meer gestart worden.
Behandelingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden is er geen sprake meer van behandelwachttijd.

Werkwijze

Aanmelden

Een afspraak voor een intakegesprek kan pas gemaakt worden als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts. U dient deze verwijsbrief van te voren toe te sturen. Wanneer de verwijsbrief is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, welke schriftelijk wordt bevestigd. In deze schriftelijke bevestiging vindt u een beschrijving van de overige benodigde documenten, die u mee dient te nemen naar het intakegesprek.
Vervolgens volgt het intake gesprek met dhr. F. van den Bekerom. Binnen dit gesprek wordt de hulpvraag besproken, worden er nadere gegevens gevraagd en wordt de procedure verder toegelicht. Door middel van gesprekken en soms ook door middel van een psychologisch onderzoek wordt er een beeld gevormd van wat er precies aan de hand is. Bij lichamelijke klachten wordt zo nodig (na uw schriftelijke toestemming) overlegd met de behandelend arts. Als er voldoende gegevens verzameld zijn, wordt er een advies gegeven en/of een behandeling voorgesteld. Dit is meestal na één of twee gesprekken.

Behandelplan

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van onder andere:

Cognitieve gedragstherapie (voor alle problemen)
Schematherapie (bij persoonlijkheidsproblematiek)
EMDR (bij trauma)
Ontspanningsoefeningen
Mindfulness (bij terugkerende depressie)

De voorgestelde behandeling wordt vastgelegd in een behandelplan dat met uw toestemming teruggekoppeld wordt naar de huisarts. De inhoud van dit behandelplan wordt samen met u vastgesteld en kan gedurende de behandeling in overleg met u ook nog worden bijgesteld. In dit behandelplan wordt tevens uw sociale omgeving betrokken. Extra nadruk binnen de behandeling ligt op zelfredzaamheid. Daarna begint de behandeling.
Voor zover nodig en haalbaar wordt de sociale omgeving bij de behandeling betrokken. Dit betreft zowel psycho-educatie met betrekking tot de klachten als het stimuleren van ondersteuning in de thuis en/of werksituatie.
Bij meer eenvoudige problematiek bestaan de meeste behandelingen uit acht à twaalf gesprekken, afhankelijk van uw klachten en uw eigen inzet. Bij de meer complexere problemen is vaak langdurigere behandeling nodig. Soms kan worden volstaan met gesprekken; vaak echter zullen er opdrachten gegeven worden om thuis uit te voeren. Bij het einde van de behandeling (en soms ook tijdens de behandeling) worden er met behulp van vragenlijsten metingen uitgevoerd om het effect van de behandeling te bepalen.

eHealth (digitale behandelprogramma's)

Indien zinvol wordt eHealth (Telepsy, Mirro en Karify) extra ingezet bij de behandeling van o.a. angst en depressie en/of bij voorlichting van verschillende behandelmethoden. Indien van toepassing zal eHealth in het behandelplan worden opgenomen.

Kwaliteitsstandaarden

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van de volgende kwaliteitsstandaarden

Afronding

Dan vindt er een afronding plaats en wordt het resultaat met u besproken. Met uw toestemming vindt er een rapportage plaats, die naar uw huisarts of andere verwijzer gaat.

Heeft u nog vragen?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Indien u niet akkoord gaat met het cookie-beleid
maar wel informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar info@ppvdb.nl Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close