Praktijk voor klinische psychologie

Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan personen van 18 jaar en ouder.

Aanmeldingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden kunnen er geen nieuwe behandeltrajecten meer gestart worden.
Behandelingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden is er geen sprake meer van behandelwachttijd.

Welkom

De praktijk is zowel gevestigd in Arcen als in Boxmeer (Beugen). Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan personen van 18 jaar en ouder zowel binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

U kunt terecht voor een breed scala aan klachten op emotioneel en psychosociaal gebied. De hulp is vooral gericht op complexe problematiek, waarvoor gespecialiseerde langdurige hulp geboden wordt. Is er sprake van duidelijke, niet al te zware problematiek, dan kan ook kortdurende hulp geboden worden.

U kunt bij ons o.a. terecht voor

  • Psychische klachten
  • Verwerkingsproblematiek
  • Spanningsklachten
  • Klachten van lichamelijke aard
  • Identiteitsproblemen
  • Problemen op het werk
  • Seksuele problemen
  • Opvoedingsproblemen

Wachttijden

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u als patiënt verzekerd bent. Tevens is er met betrekking tot de wachttijd geen verschil tussen de hoofddiagnosegroepen (de klacht, waarvoor u zich aanmeldt).

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Cliënttevredenheid

Cliëntervaringen met betrekking tot Psychologenpraktijk van den Bekerom kunt u vinden op:
zorgkaartnederland.nl

De cliëntervaringen worden structureel gemeten met behulp van de CQI (Consumer Quality Index),
gemeten over de laatste 12 maanden.
Het huidige indexcijfer is 8.57 (schaal 0-10)
Peildatum 1 januari 2022


Alle cliënten wordt gevraagd om feedback op de behandeling te geven middels vragenlijsten in de eHealth module van Embloom (voorheen Telepsy). Het betreft de `Consumer Quality Index` ambulante volwassenenzorg (CQI-GGZ-VZ-amb). De data van alle afgeronde testen zijn verwerkt in het gemiddelde cijfer. Standaard wordt deze CQI test afgenomen bij afronding. De CQI meet de volgende aspecten: bejegening, bereikbaarheid behandelaar, samen beslissen, mogelijkheid betrekken familie of naasten, uitvoering behandeling, informatie over vragenlijsten, rapportcijfer en gezondheid. De resultaten gebruik ik om mijn manier van werken te optimaliseren. Gemiddelde cijfer op basis van 26 metingen (van 01-01-2021 t/m 31-12-2021):
Rapportcijfer 8.57
De volgende onderdelen worden gemeten in de CQI:
Bejegening (1-5): 4.81
Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4.76
Samen beslissen (1-5): 4.62
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4.48
Uitvoering behandeling (1-5): 4.48

Heeft u nog vragen?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Indien u niet akkoord gaat met het cookie-beleid
maar wel informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar info@ppvdb.nl Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close