Praktijk voor klinische psychologie

Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan personen van 18 jaar en ouder.

Aanmeldingswachttijd
Locatie Boxmeer: langer dan 3 maanden
Behandelingswachttijd
Na de intake is er geen extra wachttijd

De praktijk heeft voor de locatie Arcen momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

In verband met overschrijding van een vooraf gesteld budget is het voor 2017 helaas niet meer mogelijk om nieuwe aanmeldingen van CZ, Delta Lloyd, Ohra en Menzis in behandeling te nemen.

Welkom

De praktijk is zowel gevestigd in Arcen als in Boxmeer (Beugen). Binnen de praktijk wordt hulp geboden aan personen van 18 jaar en ouder zowel binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

U kunt terecht voor een breed scala aan klachten op emotioneel en psychosociaal gebied. De hulp is vooral gericht op complexe problematiek, waarvoor gespecialiseerde langdurige hulp geboden wordt. Is er sprake van duidelijke, niet al te zware problematiek, dan kan ook kortdurende hulp geboden worden.

U kunt bij ons o.a. terecht voor

  • Psychische klachten
  • Verwerkingsproblematiek
  • Spanningsklachten
  • Klachten van lichamelijke aard
  • Identiteitsproblemen
  • Problemen op het werk
  • Seksuele problemen
  • Opvoedingsproblemen

Wachttijden

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u als patiënt verzekerd bent. Tevens is er met betrekking tot de wachttijd geen verschil tussen de hoofddiagnosegroepen (de klacht, waarvoor u zich aanmeldt).

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Cliënttevredenheid

Cliëntervaringen met betrekking tot Psychologenpraktijk van den Bekerom kunt u vinden op:
zorgkaartnederland.nl

De cliëntervaringen worden structureel gemeten met behulp van de CQI (Consumer Quality Index).
Het huidige indexcijfer is 8.2 (schaal 0-10)

Heeft u nog vragen?